Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 12:30 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АВЛИН ДЖУРЕВ ЗАК ЗВЕЗДОМИР 1700172
АВЬОШЕВ БЛАГОВЕСТ АСЕНОВ 1700460
АКЪН МЕЛТЕМ 1700273
АЛЕКОВА ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА 1700610
АЛЕКСАНДРОВА ЛИНА ДЕМИРОВА 1700199
АЛИЕВ ЕЛИФ 1700175
АНГЕЛОВ МАРТИН МАРИНОВ 1700516
АНГЕЛОВ РАВКО НЕНКОВ 1700471
АНГЕЛОВА ГИНКА КРЪСТЕВА 1700763
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 1600548
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА АНА ФИДАНКОВА 1700288
АНГЕЛОВА СНЕЖАНА АНДРЕЕВА 1700817
АНГЕЛОВА ЦВЕТЕЛИНА ЛУКОВА 1700391
АРАБОВА КЕЗБАН ХАСАНОВА 1700404
АРСЕ ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА 1700628
АСЕНОВА РЕНЕТА РУМЕНОВА 1700589
АСЕНОВА СОНЯ ИВЕЛИНОВА 1700587
АСЛАН ДЕНИС 1700169
АТАНАСОВ ВЕСЕЛИН ЛИЛИЕВ 1700392
АТАНАСОВА ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА 1770351
АХМЕД РАМАДАН НИДЖЕТИ 1700365
АХМЕДОВА АТЧЕ АКИФОВА 1700232
АХМЕТ ГЛЮМСЕР МУСТАФА 1601616
Б:
БИЖЕВ ВЕНЕЛИН ЛЮБОМИРОВ 1700599
БОЖАНОВ ДИМО 1601827
БОРИСОВ БОРИС ИВАНОВ 1700683
БУГЕМРА ЗОНХРА 1700822
БУЮКЛИЕВ КАРЛ ПЕТКОВ 1700475
В:
ВАСИЛЕВ ТОШКО ПЕНЧЕВ 1700450
ВАСИЛЕВ ТОШКО ПЕНЧЕВ 1700450
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИОЛЕТА ИВАНОВА 1601795
ВАСКОВ СИМОНА 1700665
ВЕЛИКОВА МИРАНДА ИВАНИЧКОВА 1700398
ВЕЛИЧКОВ ОГНЯН ПАВЛОВ 1700342
ВЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРА СЕВДАЛИНОВА 1700238
ВИТАНОВА МАРГАРИТА АТАНАСОВА 1700289
ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА 1600221
Г:
ГАЙДОВА ЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА 1700749
ГОРАНОВА ЕЛИЦА МИХАЙЛОВА 1700568
ГОРЕЛКОВ ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 1700183
ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИН ХРИСТСОВ 1700609
ГОЧЕВА ВАЛЯ СТОЯНОВА 1700252
Д:
ДАНКОВА НАТАША ХРИСТОВА 1700290
ДИКОВА АНА ДОРИЯНОВА 1601516
ДИМИТРОВ АНГЕЛ МИТКОВ 1600871
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ 1700422
ДИМИТРОВ ДИМИТЪР ТОДОРОВ 1700783
ДИМИТРОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 1700364
ДИМИТРОВА ИВАНКА КРАСИМИРОВА 1700744
ДИМИТРОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА 1601417
ДИМИТРОВА МЕДИНА 1700181
ДИМИТРОВА НИНА ИВАНОВА 1600926
ДИМОВА ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА 1601828
ДОБЧЕВ МАРИО ПЕТРОВ 1700478
ДРУМЕВА ТИНКА МИТКОВА 1700300
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА БОРИСОВА 1600982
ДУРЧЕВ ПЕТЪР РАШКОВ 1700487
Е:
ЕМИЛОВА АКСИНИЯ ОРЛИНОВА 1700399
ЕМИЛОВА МИЛКА САШЕВА 1700303
ЕМИН ХАЛИМ ЕМИН 1700011
ЕФРЕМОВ РУМЕН БОРИСОВ 1601611
Ж:
ЖЕЛЯЗКОВА ГЕРГАНА ХРИСТОВА 1700184
З:
ЗЕКЕРИЕ ГЮЛАЙ ЮМЕР 1700254
ЗЕКЕРИЕ КЕНАН АЗИМ 1700255
И:
ИБРЯМ ЕРТАН ГЮРСЕЛ 1700209
ИВАНОВ ДАНИЕЛ 1700595
ИВАНОВ ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ 1601462
ИВАНОВ ИВАН СЪБЕВ 1700527
ИВАНОВА ГАЛЯ ГЕРГАНОВА 1601381
ИВАНОВА ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА 1700472
ИВАНОВА КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА 1601467
ИВАНОВА МИНА ВАСИЛЕВА 1700246
ИВАНОВА НАДЯ ДЕНЧЕВА 1700536
ИВАНОВА ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 1700751
ИВАНОВА СИЙКА АЛЕКСИЕВА 1700703
ИГНАТОВА ЕЛЕНА АНГЕЛОВА 1601528
ИКИЗЛИ ИРИНА 1700263
ИКОНОМОВА ДЕНИЦА ЖАНИНОВА 1700586
ИЛИЕВ ЙОРДАН ИВАНОВ 1700750
ИЛИЕВ СЛАВЧО ШЕНКОВ 1700143
ИСМАИЛ МЕЙСУД АЗИС 1700605
ИСМАИЛОВ САМЕТ АБТУЛОВ 1700244
ИСУФОВ САДЪК ИБАЗЕТОВ 1700519
Й:
ЙОРДАНОВ ВИКТОРИЯ 1600434
ЙОРДАНОВ ЕЛИСЕЙ ЙОСИФОВ 1600441
ЙОРДАНОВ ИВАН ЙОРДАНОВ 1700388
ЙОРДАНОВА СЕХЕР ОГНЯНОВА 1700224
ЙОСИФОВА АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА 1700461
ЙОЧКОВ АНТОНИО ЕВГЕНИЕВ 1700773
К:
КАБАКЧИЕВ УМУТ АЛЕКСАНДРОВ 1700408
КАБАКЧИЕВ ЮСКЕ АЛЕКСАНДРОВ 1700407
КАВЪРМОВ ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ 1700412
КАЛАЙКОВА НАДКА МИГЛЕНОВА 1700757
КАЛАФАТЕВА ЦВЕТЕЛИНА ПАНАЙОТОВА 1700634
КАЛЧЕВА ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 1700237
КАССИР АЛЬОНА 1700434
КЕРИМОВА СЕВГИ ШЕНОЛОВА 1700743
КИРИЛ МИРАКОВСКИ 1700270
КИРИЛОВА ДАНИЕЛА АСЕНОВА 1700554
КОКА ЕЛЕН 1700436
КОКА СОФИ 1700379
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОСТАДИНОВ БОЖИДАР СТЕФАНОВ 1700373
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО ВЕЛИКОВ 1601704
КОСТАДИНОВА АНЖЕЛИКА ВЕЛИЧКОВА 1700620
КОСТОВ ИЛИЯН ЗЛАТКОВ 1700338
КОСТОВА ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА 1700387
КУЗЕРО КЛОЕ НИКОЛ 1600137
КЪНОВСКА МИРЕЛА СИМЕОНОВА 1600365
Л:
ЛИЦОВ РАДОСТИН НЕДЕЛЧЕВ 1700299
М:
МАНДАДЖИЕВ УМУТ ЮЛИЯНОВ 1700088
МАНЕВ СТОЯН ТАНЕВ 1601297
МАРИНОВА ДИМИТРИЧКА МИЛЕНОВА 1700343
МАРИНОВА ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА 1601911
МАРИНОВА ПАРАСКЕВА РОСИНОВА 1700337
МАРИНОВА ТАНСУ ЗЛАТКОВА 1700208
МАХМУД ХРИСТЕМ ХЮСНИ 1700481
МЕРАЗЧИЕВА СЕВЕРИНА БОРЯНОВА 1700275
МЕХМЕД АЙЛИН 1700480
МЕХМЕД САДИФЕ САБРИ 1601444
МЕХМЕД СМАИЛ АЛИ 1700565
МЕЧЕНОВ АЛЕКСАНДЪР ЕМАНУИЛ 1700185
МИНГАС ХРИСТО 1700752
МИНЕВА ПЛАМЕНА ИВАНОВА 1600474
МИНЧЕВ МИХАИЛ АНТОВ 1601463
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА ЕЛЕНОВА 1601645
МИТКОВ РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ 1700131
МИТКОВА КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА 1700130
МИХАЙЛОВ МЕРДЖАН ЕМИЛИЕВ 1700649
МИХАЙЛОВА БАХТИШАН ЕМИЛОВА 1700648
МИХАЙЛОВА ВЕРОНИКА ЙОРДАНОВА 1700760
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА ДОБРЕВА 1600746
МОМЧИЛОВ МОМЧИЛ ТРИФОНОВ 1700402
МУЛЕТАРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА 1600826
Н:
НАСУФ УФУК САМЕТ 1700215
НЕДЯЛКОВА РАЙНА СИЛВИЕВА 1700517
НЕСТОРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА 1700214
НИКОЛОВ ЕМИЛ НИКОЛАЕВ 1700248
НИКОЛОВА НЕДА-ЕЛИЗАБЕТ 1700250
НИКОЛОВА ПЕПА ЦАНОВА 1700336
О:
ОГНЯНОВА ФИЛКА ИВАНОВА 1700756
ОЛИМПИЕВ КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ 1700084
П:
ПАНДОВА БИЛЯНА ПАВЛИНОВА 1700374
ПАСКАЛЕВА МАРГАРИТА ТОДОРОВА 1700409
ПАТИНА ЙОРДАНКА ЖИВКОВА 1700060
ПАУНОВ СИМЕОН ЕМИЛОВ 1700204
ПАУНОВА ИВОН ЕМИЛОВА 1700203
ПЕНКИНА СТИЛЯНА АНГЕЛОВА 1601084
ПЕТКОВА ДИЯНА КРАСИМИРОВА 1601170
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 1601344
ПЕТРОВ АСЕН НИКОЛОВ 1601508
ПЕТРОВА АТАНАСКА РОСЕВА 1700695
ПЕТРОВА КАРИНА КАЛОЯНОВА 1700421
ПЕТРОВА ЛАРИСА ДИМИТРИЕВА 1601328
Р:
РАЧОВ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ 1600772
РАШКОВА АЙТЕН АНТОАНЕТОВА 1601307
РЕДЖЕБ САБИХА БЕХЧЕТ 1700488
РЕДЖЕБ ЯНКА ХАМИДЕ 1700581
РЕДЖЕБОВ ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ 1601342
РИСТОВА ЕЛИЗАБЕТА 1700269
РУСЕВА СВЕТЛА СТЕФАНОВА 1700508
С:
САЙДИ САИД-ВИКТОР 1700473
САЙЕДИ ЕВА 1700474
САЛИ ШЕХЛРИБАН РАИМ 1700596
САЧАНСКИ БОРИС ГЕОРГИЕВ 1700306
СЕЙРАНИ ЕМРЕ ЕРСИН 1700368
СЕРАФИМОВ МИРОСЛАВ РАШКОВ 1700762
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА 1601549
СИМЕОНОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ 1700464
СИМЕОНОВА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА 1700638
СИМЕОНОВА ЕЛИНА АДРИАНОВА 1700576
СОКОЛОВА АСЯ МИЛЕНОВА 1700755
СОФРОНИЕВ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ 1700166
СПАСОВА ДИАНА ИЛИЕВА 1700761
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА 1601663
СТАНЕВ БОРИСЛАВ ЕМИЛИЕВ 1700747
СТАНЕВ НИКОЛА РАДЕВ 1700117
СТАНЕВ ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ 1601628
СТАНЕВА СТАНИСЛАВА ЕМИЛИЕВА 1700746
СТЕФАНОВА-СТЕШЛЕ ЙОАНА РАДОСЛАВОВА 1600797
СТОЯНОВА ЗВЕЗДЕЛИНА СИМЕОНОВА 1700190
СТОЯНОВА САМАНТА ДИМИТРОВА 1601811
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ ТАТЯНОВ 1601681
ТЕРЗИЕВ МАРИНА КОСТАДИНОВА 1700293
ТОДОРОВ АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ 1700124
ТОДОРОВ ИВАН ВАСИЛЕВ 1700662
ТОДОРОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ 1601761
ТОДОРОВА МАРИЯ КРАСИМИРОВА 1700604
ТОМАШЕВА НЕСРИН ВЕСИЛЕ 1700226
ТОНЧЕВА СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА 1700406
ТРАЙЧЕВСКА СТОЯНКА ПАНТЕЛЕЕВА 1700213
У:
УЗУНОВ АЙДЪН РЕДЖЕБОВ 1700390
Ф:
ФЕРДИНАНДОВ ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ 1600554
ФИЙЗИ ЕРДЖАН ОСМАН 1700597
Х:
ХАДЖИПЕТКОВ ИВАН ДИМИТРОВ 1601534
ХИЛЕНДАРОВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ 1700433
ХРИСТО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 1700462
Ц:
ЦЕНКОВ ЛЪЧЕЗАР ЕВСТАТИЕВ 1601590
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ 1600156
ЦОНОВА ЙОРДАНКА ИВАНОВА 1700205
Ч:
ЧЕНКОВ ЧАВДАР ПЕТРОВ 1601486
ЧЕРВЕНКОВА НИКОЛ 1700149
ЧЕРНАУЦАН МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 1601419
ЧОНКОВА БОЯНА АЯНЧЕВА 1700566
Ш:
ШИВАЧЕВА ВЕСЕЛА КРАСИМИРОВА 1600783
Щ:
ЩЕРЕВА ЖИВКА ДИМИТРОВА 1700619
ЩЕРЕВА СЛАВКА ДИМИТРОВА 1700666
Ю:
ЮСЕЙНОВ АХМЕД МЕХМЕДОВ 1700021

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 85 90
Fax : 01 45 56 97 50

Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél. : +33 1 45 51 85 90, Fax : +33 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page